شبکه

شبکه
مه خاتون کاسپین

شبکه چیست؟

این سوالی است که شاید اولین و پایه ای ترین مبحث تکنولوژی و کامپیوتر است . شبکه در لغت به گروهی از افراد و یا اشیاء گفته می شود که قادر به اشتراک گذاری اطلاعات به شکلی معنادار با یکدیگر هستند. در مفاهیم فناوری اطلاعات کامپیوترها ابزار و اشیایی هستند که اطلاعات را به شکل قابل فهم به اشتراک میگذارند در سطحی بالاتر و مفهومی شبکه های دیتا شامل نودهایی می باشند که کامپیوترها و دستگاهای دیجیتالی می توانند از طریق لینک ها و ارتباطات فیزیکی (سیمی و بی سیم ) پیام ها را بین آنها جابجا کنند .

صفحه اصلی

کانال خبری

شبکه
شبکه
شبکه